Optifill Benelux
Reliable solutions for filling and closing
Profitable Solutions
Ga naar de inhoud

Disclaimer

Disclamer website


De informatie op deze website wordt door Optifill Benelux met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is voorts louter informatief en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concrete toepassing. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie en of oplossingen. Optifill Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die op enigerlei wijze voorvloeit uit het gebruik van de website of uit onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website van Optifill Benelux bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Optifill Benelux worden beheerd. Dezen zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goedertrouw geselecteerd voor de doelgroep van Optifill Benelux. Optifill Benelux geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Optifill Benelux garandeert niet, dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails en/of andere elekronische berichten.

De Optifill Benelux webstie is beveiligd met een SSL-certificaat. Dataverkeer tussen de bezoeker en de website wordt versleuteld.


Intellectuele Eigendomsrechten


Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de layout en vormgeving van deze website rusten bij Optifill Benelux en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het dupliceren in welke vorm dan ook en (gedeeltelijk) openbaarmaken van van de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Optifill Benelux niet toegestaan.

In het bijzonder merkt Optifill Benelux op, dat de slogan "Complete solutions for filling and packaging handling" en haar logo intellectueel eigendom zijn. Enig gebruik door anderen is niet toegestaan.


Toepasselijk recht


Op deze website is Nederlands recht van toepassing.

Alle rechten voorbehouden aan Optifill BeneluxBank: Knab, IBAN nummer: NL80 KNAB 0255 3892 80, Chamber of Commerce of Rotterdam / KvK Rotterdam: 88827097 / BTW ID-nummer: NL003658923B05
Terug naar de inhoud